Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành một công ty cung cấp dịch bảo vệ hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi:

Đảm bảo tuyệt đối tài sản, con người, an ninh ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả. Chất lượng dịch vụ, uy tín là ưu tiên hằng đầu của doanh nghiệp chúng tôi.

Cùng thịnh vượng:

Một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp có thể mang lại sự thịnh vượng và cơ hội cho người khác. Dù kinh doanh ở bất cứ một tỉnh thành nào trên lãnh thổ việt Nam. Công ty bảo vệ Tiến Khang luôn phấn đấu là một công ty có trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường.